دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

آشنایی با فرکانس سلفژ 396 هرتز

آشنایی با فرکانس سلفژ 396 هرتز

این تن صدا سومین عضو از خانواده فرکانس‌های سلفژ و یکی از اساسی ترین ارتعاشات استفاده شده در موسیقی درمانی می‌باشد. این فرکانس با قدرت خاص و شگفت‌انگیز خود، احساس گناه را که یکی از موانع پایه‌ای درک صحیح از واقعیت است را از وجود انسان پاک می‌کند.
این فرکانس با ایجاد یک میدان مغناطیسی قوی از انرژی در وجود انسان، دستیابی به اهدافش را آسان می‌سازد. همچنین این فرکانس فوق العاده مفید، شما را از ترس رهایی بخشیده و با هوشیار کردن شما اندوه را در وجودتان به شادی تبدیل می‌کند.
فرکانس سلفژ 396 هرتز با مرکز انرژی بدن ما یعنی چاکرای ریشه در ارتباط بوده و تاثیر فوق العاده ای بر روی تعادل این چاکرا می‌گذارد.