دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

برای انسانی شاد بودن این هشت عادت را داشته باش

برای انسانی شاد بودن این هشت عادت را داشته باش

خودنمایی و شوآف را به هیچ عنوان به وجود خود راه نده.

کمتر صحبت کن.

هر روز و هر لحظه در حال یادگیری باش.

بدون هیچ چشم‌داشتی به دیگران کمک کن.

خودت و دیگران را ببخش.

تا می‌توانی بخند، حتی بی‌دلیل.

بیش‌از حد واقع‌گرا نباش.

همیشه و در همه‌ حال شکرگزار باش.