دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

آشنایی با چاکرای اول با نام چاکرای ریشه

آشنایی با چاکرای اول با نام چاکرای ریشه

معرفی چاکرای اول :
نام فارسی: چاکرای ریشه
نام سانسکریت: مولادهارا چاکرا
نام انگلیسی: Root Chakra
رنگ: قرمز
موقعیت: بین مقعد و دستگاه تناسلی
غده مرتبط: غدد فوق کلیوی (تولید آدرنالین)
عطر: درخت سدر، درخت میخک
اعضای وابسته: استخوان ها، دندان ها، ناخن، پا ها، روده ها، مقعد، پروستات
نماد: نیلوفر چهار پر
تأثیرات: امنیت، بقا، ایمان، ارتباطات، توانایی حضور در زمان و مکان، ارتباط شخص با جسم خود.
تنشهایی که توسط این چاکرا کنترل می شود در اعضایی که به آن مرتبط است نمایان می گردد. برای مثال، تنش مربوط به این چاکرا ممکن است بشکل خرابی و ضعف دندانها بروز کند.
این چاکرا مرکز ورود انرژی حیاتی (پرانا) است. طیف رنگی این چاکرا به رنگ قرمز نشانگر قدرت، زندگی و نیروی جسمانیست و رنگ آن بر روی کم خونی و سو تغذیه اثرات مثبتی دارد.