دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

با پذیرش اشتباه و شکست، آن را به درس تبدیل کنید

با پذیرش اشتباه و شکست، آن را به درس تبدیل کنید

این را بپذیرید که شما کامل نیستید و در زمینه ها و کار ها و مشاغل گوناگون به همراه افراد مختلفی شکست را تجربه می‌کنید. بعد از وقوع این اتفاقات به ظاهر تلخ، بر روی علت وقوع این شکست‌ها متمرکز شده و به آینده فکر کنید. برای دفعات بعدی، ضعف‌های خود را جبران کرده و با اصلاح اشتباهات، شکست خود را به یک درس آموزنده و مفید برای خودتان تبدیل کنید.
از دلایل شکست خود مفهوم سازی مشخص و سازنده داشته باشید و آن‌ها را به قوانین جدید تبدیل کنید. به این صورت در نوبت بعدی شروع کار با اضافه شدن چند بند سودمند و آموزنده به مجموعه قوانین شما، مسیر شکست تنگ‌تر شده به اتفاقات مثبت نزدیک‌تر خواهید شد...