دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

رسیدن به مقصد از نگاه جیمی دین

رسیدن به مقصد از نگاه جیمی دین

من نمی‌توانم جهت باد را تغییر دهم
اما می‌توانم بادبان‌هایم را طوری تنظیم کنم
که همیشه به مقصد برسم...!
▪️"جیمی دین"