دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

12 اصل افزایش اعتماد به نفس

12 اصل افزایش اعتماد به نفس

با باور به این 12 اصل و انجام آن‌ها، اعتماد به نفس خود را رشد خواهید داد!

منتظر اعتماد به نفس نباشید
قبل از اینکه احساس آمادگی کنید شروع کنید. زندگی پاداش عمل است، نه دو دلی و ترس.
به تردید های خود شک کنید
وقتی اجازه می‌دهید که تردید و ترس راحت خود را به شما بقبولاند، خود را ارزان فروخته‌اید.
با جسارت خود رفیق باشید
در تصویری که برای زندگی خود ایجاد می‌کنید جسور باشید.
جایز الخطا بودن خود را بپذیرید
بخاطر اشتباهات‌تان به دنبال انتقام‌گیری از خود نباشید. شما انسان هستید!
از هدایای ذاتی خود استفاده کنید
به استعداد های خود افتخار کنید و کاری بزرگتر از آن که انجام می‌دهید را عملی کنید.
بال‌های خود را تقویت کنید
چیز هایی که به شما این قدرت را می‌دهند که در زیر فشار پیشرفت کنید را اولویت بندی کنید. اولویت اول حتما عشق خواهد بود!
در ارزش‌گذاری خود بلند بالا باشید
زمانی که شما خود را کوچک بشمارید، دنیای خود را کوچک خواهید کرد.
ریسک پذیر باشید
زره خود را در بیاورید. خطر کنید و اجازه دهید قدرت واقعی‌تان خود را نشان دهد.
بجای ترس، ایمان را انتخاب کنید
نیروی ایمان، از ترس قوی‌تر است. انتخاب گزینه قوی‌تر، منافع شما را تضمین خواهد کرد.
منابع شجاعت را پیدا کنید
اطراف خود را از کسانی که به شما حس شجاعت می‌دهند پر کنید.
مقاومت در مقابل تسلیم شدن
تسلیم شدن یعنی قبول بی چون و چرای شکست. قبول این مورد شما را تضعیف خواهد کرد.
قدرت خود را در اختیار داشته باشید
سفیر قدرتمند جهانی باشید که می‌خواهید در آن زندگی کنید...!