دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

7 نکته اساسی برای زندگی

7 نکته اساسی برای زندگی

این چند مسئله ساده اما کلیدی را به خاطر بسپار!

برای راضی نگه‌داشتن کسی، بیش‌از حد به خودت فشار نیاور، چون اگر آن شخص قدردان تلاش‌های تو نباشد، افسرده خواهی شد!

کرامت و احترام خودت را در مقابل کسی دست کم نگیر، چون با این کار، آن شخص شروع به نگاه تحقیرآمیز به تو کرده و تو احساس بی ارزشی خواهی کرد!

به حرف زدن زیاد با کسی عادت نکن، چون اگر آن شخص دیگر با تو صحبت نکند، زبان تو هم از حرکت باز خواهد ایستاد!

در عشق، مراقبت، صبر و مهربانی خود نسبت به کسی افراط نکن، چون اگر آن شخص فداکاری‌های تو را نپذیرد، بی حس و بی احساس می شوی!

سعی نکن عمیق‌تر به قلب کسی نفوذ کنی، چون اگر آن شخص تو را از قلبش بیرون کند، بی خانمان خواهی شد!

زیاد به صورت کسی نگاه نکن، چون اگر آن شخص صورتش را از تو برگرداند، ناامید خواهی شد!

سعی نکن همه چیز را به تنهایی اصلاح کنی، چون اگر این کار را انجام بدهی، ممکن است خود، ارزش و روح خود را در روند اصلاح شخصی دیگر از دست بدهی!