دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

7 ترفند روانشناسی که زندگی را راحت تر خواهد کرد

7 ترفند روانشناسی که زندگی را راحت تر خواهد کرد

وقتی کسی صدایش را برایت بلند می‌کند، تو فقط آرام باش!

زمانی که احساس استرس و اضطراب می‌کنی، افکار خودت را روی کاغذ یادداشت کن!

قوز نکردن در هنگام نشستن، ایستادن و راه رفتن، اعتماد به نفس تو را به شکل چشمگیری افزایش خواهد داد!

وقتی از کسی کمک می‌خواهی احساس نیازت را بروز بده!

وقتی جواب ناخوشایندی را از کسی دریافت کردی، فقط به چشمانش خیره شو!

اگر می‌خواهی کسی را به شکلی صمیمانه ستایش و تحسین کنی، ذکر جزییات کلید اصلی است!

وقتی در تصمیم‌گیری دچار مشکل می‌شوی، تا حد امکان انتخاب‌های خودت را محدود کن!