دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

فکر کردن بیش از حد یک قاتل سمی است

فکر کردن بیش از حد یک قاتل سمی است

بزرگترین قاتل شاد بودن
فکر کردن بیش‌از حد است...
این قاتل سمی را بکش...