دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

همیشه بخاطر دیگران تو را شکستم

همیشه بخاطر دیگران تو را شکستم

منِ عزیز...
شرمنده‌ات هستم که همیشه
بخاطر دیگران، تو را شکستم...