دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

مدیریت موقعیت بد با استفاده از شوخی و طنز

مدیریت موقعیت بد با استفاده از شوخی و طنز

به دنبال قسمت‌های طنز موقعیت‌های بد خود باشید!

به خودتان اجازه دهید که حتی در بدترین و تاریک‌ترین شرایط هم شوخی و طنز را تجربه کنید. در زمان قرار گرفتن در موقعیت بد و سخت به خودتان یادآوری کنید که این وضعیت احتمالا در آینده خاطره‌ی خوبی خواهد ساخت و با همین تفکر یک شوخی و طنز جالب را در دل این شرایط بد خلق کنید.
به عنوان مثال فرض کنید که امروز به شما اعلام می‌کنند که از فردا اخراج هستید. در این شرایط کاری از دست شما ساخته نیست پس بنابراین در آخرین روز کاری خود غیر منتظره‌ترین و خنده‌دارترین کار های ممکن را انجام داده و به مشاغل خنده‌داری که در آینده می‌توانید داشته باشید فکر کنید... مطمئن باشید که در آینده بهترین اتفاق برای شما خواهد افتاد و خاطره این روز را با طنز و خنده مرور خواهید کرد.