دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

تو می جنگی و پیروز می شوی

تو می جنگی و پیروز می شوی

اگر درد را حس می‌کنی، زنده‌ای
اگر زنده‌ای، می‌توانی بجنگی
اگر می‌توانی بجنگی، می‌توانی پیروز شوی...!