دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

با تمام وجود زندگی کن

با تمام وجود زندگی کن

می‌گویند که تو فقط یک‌بار زندگی می‌کنی...
اما واقعیت این است که تو
هرلحظه و هردم زندگی می‌کنی
و فقط یک‌بار می‌میری...!
با تمام وجود زندگی کن...