دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

مثبت اندیشی و شاد بودن یک انتخاب است

مثبت اندیشی و شاد بودن یک انتخاب است

ذهنت را تمرین بده
که در هرچیزی خوبی را ببیند
مثبت‌اندیشی یک انتخاب است
و شاد بودن زندگی تو
ارتباط مستقیم با کیفیت افکار تو دارد...!