دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

خوشبخت ترین انسان ها دیگران را قضاوت نمی کنند

خوشبخت ترین انسان ها دیگران را قضاوت نمی کنند

خوشبخت‌ترین انسان‌هایی که تابحال دیده‌ام
همیشه بعد از ارزیابی دنیای اطراف
خودشان را ارتقا می‌دهند
و بدبخت‌ترین آن‌ها
همیشه بعد از ارزیابی پیرامون خود
دیگران را قضاوت می‌کنند...!