دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

با ذهن آگاهی، از تماس ناخودآگاه دستان با اجزای صورت جلوگیری کنید

با ذهن آگاهی، از تماس ناخودآگاه دستان با اجزای صورت جلوگیری کنید

دو روش ساده و مفید ذهن آگاهی برای جلوگیری از تماس ناخودآگاه دستان با اجزای صورت

روش اول : از دستورالعمل منفی استفاده نکنید!
برای خود و بدن خود بجای استفاده از دستورالعمل منفی، از دستورالعمل مثبت استفاده کنید. اساتیدی که روش اصولی انجام مدیتیشن را آموزش می‌دهند، هیچوقت کاری که کارآموزان نباید انجام دهند را به آن‌ها گوشزد نمی‌کنند، بلکه دقیقا مسئله مثبت مقابل آن را توصیه می‌کنند. به عنوان مثال در زمان آموزش مدیتیشن هیچوقت تاکید نمی‌کنند که "در حال حاضر افکار خشمناک نداشته و عصبانی نباشید"، بلکه نقطه مثبت مقابل آن را توصیه کرده و تاکید می‌کنند که "لطفا آرام باشید". تاکید منفی مانند این است که کسی به شما بگوید "در حال حاضر به فیل فکر نکن"! شما با شنیدن این جمله دقیقا به چه چیزی فکر خواهید کرد؟ بله، دقیقا به همان "فیل" فکر خواهید کرد!
بنابر این وقتی شما از یک دستورالعمل منفی استفاده کرده و به خود تاکید می‌کنید که "صورتت را لمس نکن" بصورت ناخودآگاه بر روی کاری که نباید انجام دهید متمرکز شده و آن را انجام داده و صورت خود را لمس می‌کنید! نقطه مثبت مقابل این دستورالعمل منفی این است که به عنوان مثال شما مکررا از خود بپرسید که "آیا دست‌های من پایین‌تر از گردنم قرار دارند؟!"
روش دوم : مدیتیشن دست را تمرین کنید! (این روش دنبال کننده روش اول است)
در بیشتر دستورالعمل‌ها برای انجام مراقبه‌های نشسته یا در حال راه رفتن، اصولی برای متمرکز شدن شما روی دست‌هایتان وجود دارد، چرا که دست‌های ما یک جنبه اساسی برای چگونگی تعامل بدن و ذهن ما با جهان پیرامون هستند.
در شرایط کنونی که شما به هر حال با جهان بیرون تعامل داشته و ممکن است دست‌هایتان به خطر بی‌افتد، یکی از بهترین اصول این است که دست‌های خود را به مرکز توجه برای انجام تمرین سبُک ذهن‌آگاهی تبدیل کنید. (البته بدیهی است که هنوز هم بهترین راه شستن و ضد عفونی کردن اصولی دست‌ها می‌باشد).
در هر حالتی از مدیتیشن که قرار دارید، به جای تمرکز کردن بر روی تنفس یا (در زمان انجام مراقبه در حال راه رفتن) تمرکز بر روی تماس پا های خود با زمین، تمام توجه خود را بر روی دست‌ها متمرکز کنید. بعد از تکرار این تمرین این توجه بصورت یک عادت در آمده و در هر حالتی بر روی دست‌های خود تمرکز داشته و از وضعیت آن‌ها آگاهی خواهید داشت. در این صورت دیگر لمس ناخودآگاه صورت توسط دست‌ها اتفاق نمی‌افتد...