دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

تو زیبا خلق شدی و زیبا هستی

تو زیبا خلق شدی و زیبا هستی

گوش کن...!
تو زیبا خلق شدی و زیبا هستی...
سایز، قواره و رنگت هم اصلا مهم نیست...
تو زیبا هستی...