دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

آشنایی با فرکانس سلفژ 285 هرتز

آشنایی با فرکانس سلفژ 285 هرتز

این تن صدا دومین عضو از مجموعه فرکانس های سلفژ می‌باشد. این ارتعاش برای ترمیم بافت های آسیب دیده از زخم ها، بریدگی ها، سوختگی ها و صدمات دیگر بسیار مفید است. فرکانس سلفژ 285 هرتز به دلیل داشتن توانایی شگفت انگیز در ترمیم و بازگردانی سلول ها به حالت اولیه خود، مستقیما روی سلامت جسمی و روحی ما تاثیر می‌گذارد.
این ارتعاش با ایجاد تاثیر مثبت در سطوح انرژی بدن، به تمام سلول ها برای بازسازی ارگان های آسیب دیده بدن پیام می‌فرستد.
این فرکانس بر روی یادآوری، سطوح انرژی و بهبودی اندام های داخلی و خارجی شما تاثیر مثبت دارد.