دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

من بهترین هستم

من بهترین هستم

هرروز صبح این چهار جمله رو با خودت تکرار کن:

من بهترین هستم.
من می‌تونم انجامش بدم.
خدا همیشه و همه جا با منه.
امروز روز منه...