دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

تو ثروتمند خواهی شد اگر

تو ثروتمند خواهی شد اگر

تو ثروتمند خواهی شد اگر:
در مورد ایده‌ها صحبت کنی نه افراد
تمرکزت روی تولید پول باشد نه انباشت آن
ذهنی قوی داشته باشی
مصمم باشی
نیاز دنیای اطرافت را بشناسی
اهداف بزرگ داشته باشی