دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

تکنیک تنفس جعبه یا مربعی

تکنیک تنفس جعبه یا مربعی

روش انجام تکنیک تنفس جعبه یا مربعی
به سادگی بدن خود را شل کرده و طبق توضیحات زیر عمل کنید :
▪️با چهار شماره اجازه دهید تمام هوای موجود در ریه‌ها تخلیه شود.
▪️ریه‌های خود را به مدت چهار شماره خالی نگه دارید.
▪️با چهار شماره دم را انجام دهید.
▪️بعد از انجام دم به مدت چهار شماره هوا را در ریه‌های خود حبس کنید...
و این سیکل را به مدت دلخواه تکرار کنید. حتما این را در نظر داشته باشید که ریتم این کار لزوما باید ثابت و هماهنگ باشد. همچنین می‌توانید به‌جای شمردن ذهنی، از تکرار کلمات یا جملات چهار بخشی استفاده کنید. به عنوان مثال می‌توانید برای انجام هر کدام از مراحل بالا، این جمله چهار بخشی را در ذهن مرور کنید : "من احساس آرامش می‌کنم".
اگر این تمرین را هر بار به مدت 10 الی 20 دقیقه انجام دهید می‌توانید از فواید پایدار مدیتیشن بر روح و جسم خود بهره ببرید. همچنین می‌توانید به منظور آرام‌سازی، تنها به مدت 1 یا دو دقیقه این تمرین را انجام دهید.