دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

ظرفیت انسان برای پذیرش امید با نورمن کازین

ظرفیت انسان برای پذیرش امید با نورمن کازین

ظرفیت انسان برای پذیرش امید
شگفت‌انگیزترین حقیقت زندگی است
امید، برای بشر یک مقصد واضح مشخص می‌کند
و انرژی لازم را برای شروع کردن به او می‌دهد...

نورمن کازین