دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

هرگز به دنبال بهتر از افراد خوب زندگیت نباش

هرگز به دنبال بهتر از افراد خوب زندگیت نباش

اگر فرد خوبی رو در زندگیت داری
هرگز به دنبال بهتر از اون نباش...
با این کار، اول به خودت ظلم خواهی کرد...!