دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

امید از نگاه پیتاکوس لور

امید از نگاه پیتاکوس لور

پیتاکوس لور:
امیدتان را که از دست بدهید
انگار همه‌چیز را از دست داده‌اید
البته حتی زمانی که فکر می‌کنید
همه چیز از دست رفته است
باز هم امید وجود دارد...