دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

فکر کردن بیش از حد رو متوقف کن

فکر کردن بیش از حد رو متوقف کن

مشکل دقیقا از لحظه‌ای شروع میشه
که ذهن تصمیم به فکر کردن بیش‌از حد می‌گیره...
هرگز این اجازه رو بهش نده...!