دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

همیشه با خودت مهربان باش

همیشه با خودت مهربان باش

تنها کسی که
هیچوقت ترکت نمی‌کنه خودتی...!
پس همیشه باهاش مهربون باش
و هرگز آزارش نده...