دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

تمام این ها رو یادت باشه

تمام این ها رو یادت باشه

یادت باشه
تو خاص هستی
تو کافی هستی
تو نیاز به تمنا از کسی نداری
تو قوی هستی
تو محبوب و معشوق هستی...