دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

سه راه حل برای مشکلات

سه راه حل برای مشکلات

برای تمام مشکلات سه راه حل وجود داره:
پذیرش مشکل، تغییر دادن به سمت مثبت و رها کردن...
اگر نمی‌تونی مشکل رو بپذیری
به سمت مثبت تغییرش بده
اگر نمی‌تونی تغییرش بدی
رهاش کن...