دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

تغییر را از ابرها یاد بگیر

تغییر را از ابرها یاد بگیر

زمانی که احساس درماندگی کردی
به آسمان نگاه کن
ابرها بهت نشون میدن که
همه چیز تغییر می‌کنه...