دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

نمی تونی همه رو راضی نگه داری

نمی تونی همه رو راضی نگه داری

این یک واقعیته که
که تو نمی‌تونی همه رو
از خودت راضی نگه داری...
اگر هدفت اینه
بدون که در این راه
خودت رو از دست خواهی داد...