دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

هدر دادن وقت را متوقف کن

هدر دادن وقت را متوقف کن

وقت و زمان تو، واقعا ارزشمندترین چیزی است که در این دنیا داری. اگر آن را از دست بدهی، به هیچ وجه نمی‌توانی آن را دوباره بدست آورده و یا به عقب برگردانی. پس تلف کردن وقت را متوقف کن و کاری که می‌خواهی و باید انجام بدهی را انجام بده...