دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

احساساتت رو کنترل کن تا برای دشمنات خرناک بشی

احساساتت رو کنترل کن تا برای دشمنات خرناک بشی

اگر یاد بگیری احساساتت رو کنترل کنی
در مقابل بدی‌ها خیلی خطرناک میشی
خطرناک‌تر از چیزی که
دشمنات بتونن حتی فکرش رو بکنن...