دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

برای کسی که دوستت داره بجنگ

برای کسی که دوستت داره بجنگ

این‌که برای کسی بجنگی که
دوستش داری
خیلی جذابه...
اما داستان وقتی جذاب‌تر میشه که
برای کسی بجنگی که
دوستت داره...!