دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

اینکه بفهمی دقیقا کی هستی بهت معنی و هدف میده

اینکه بفهمی دقیقا کی هستی بهت معنی و هدف میده

برای شناختن خودت وقت بذار!
وقتی بدونی که کی هستی، نسبت به:
. اهدافت
. رویاهات
. استانداردهات
. و اعتقاداتت
دیدی منطقی پیدا می‌کنی.
اینکه بفهمی دقیقا کی هستی بهت معنی و هدف میده...