دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

تو بال داری، پرواز کن

تو با بال بدنیا اومدی
چرا ترجیح میدی تمام زندگیت رو
چهار دست و پا حرکت کنی؟!