دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

ارتباط افسردگی و خوشبختی از نگاه شارلوت برونته

ارتباط افسردگی و خوشبختی از نگاه شارلوت برونته

شارلوت برونته می‌گوید :
"وجود سایه‌ها هم مثل نور، لازم و ضروریست..."
 افسردگی یک سایه بد اما ضروری در زندگی ما است. اگر این قسمت های بد زندگی را تجربه نکنیم، هرگز نمی‌توانیم قسمت های خوب آن را درک کنیم. خوشبختی کاملا بی‌معنیست، اگر حس متقابل آن را احساس نکنیم...