دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

انسان های ضعیف از صداقت بی بهره هستند

انسان های ضعیف از صداقت بی بهره هستند

از آدم‌هایی که به خودشون هم دروغ میگن
انتظار صداقت نداشته باش...
صداقت، هدیه بزرگیه که
انسان‌های ضعیف از اون بی‌بهره هستند...