دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

به چیزی که هستی حمله نکن

به چیزی که هستی حمله نکن

می‌دونی چرا
اونی که می‌خوای نمیشی؟
چون به چیزی که الان هستی
بیش از حد حمله می‌کنی...