دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

مفید باش و آسیب نزن

مفید باش و آسیب نزن

سعی کن همیشه یا مفید باشی
یا اگر نمی‌تونی مفید باشی
حداقل آسیب نزنی...