دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

هیچوقت به کسی امید بیخودی نده

هیچوقت به کسی امید بیخودی نده

هیچوقت به کسی که نمی‌خوای یا نمی‌تونی باهاش بمونی
امید بیخودی نده
این‌کار شاید برای تو یک وقت‌گذرانی ساده باشه
اما برای اون می‌تونه بدترین اتفاقی باشه که توی زندگیش می‌افته...