دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

کسی که تو رو تحقیر می‌کنه

کسی که تو رو تحقیر می‌کنه

آرام باش...!
کسی که تو رو تحقیر می‌کنه
اول باید خودش رو آزار بده تا بتونه تو رو آزرده کنه!
با حفظ آرامشت، نذار به هدفش برسه...