دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

آشنایی با تکنیک تنفس عروسک خرسی

آشنایی با تکنیک تنفس عروسک خرسی

انجام تکنیک تنفس عروسک خرسی یا Teddy Bear یک تغییر بزرگ در عمل تنفس کودکان و مفید ترین حالت برای تنفس آنها می‌باشد. با آموزش این تنفس به فرزندان خود در کنار تقویت جسمی، اضطراب آنها را به حداقل برسانید.
وقتی کودکتان به حالت درازکش قرار گرفت، یکی از عروسک‌های او را روی شکمش قرار داده و به حالت بازی به او توضیح دهید که سعی کند با حرکت بالا و پایین کردن شکم عروسک را بخواباند. حالا به او آموزش دهید که این حرکت بالا و پایین کردن شکم را با تنفس انجام دهد بطوری که هنگام دم شکم بزرگ شده و تا جای ممکن بالا آمده و هنگام بازدم کوچک شده و تا جای ممکن پایین برود. این ریتم را تا انتهای بازی ادامه داده و در آخر (وقتی که عروسک خوابید) بازی را تمام کنید.
این ریتم را برای فرزند دلبند خود جا انداخته و از تاثیرات فوق العاده مفید آن بهره ببرید...