دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

خودسازی کن تا آمادگی تنهایی رو داشته باشی

خودسازی کن تا آمادگی تنهایی رو داشته باشی

توی زندگی
یه مسیرهایی رو باید تک و تنها طی کنی
نه خانواده‌ای، نه رفیقی، نه شریکی...فقط خودت و خدا...
خودسازی کن تا آمادگیش رو داشته باشی...