دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

اول عاشق خدا بشو

اول عاشق خدا بشو

اول عاشق خدا بشو
و باهاش عشق‌بازی کن
اون خودش در بهترین زمان
بهترین عشق زمینیت رو
سر راهت قرار میده...