دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

بهش فکر نکن و نفس عمیق بکش

بهش فکر نکن و نفس عمیق بکش

اگر امروز یک روز بد رو گذروندی
دیگه بهش فکر نکن و نفس عمیق بکش
این فقط یک روز بد بوده
نه یک زندگی بد...