دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

وقتی اعتماد کردن به خودت رو شروع کنی

وقتی اعتماد کردن به خودت رو شروع کنی

روانشناسی میگه:
وقتی تو اعتماد کردن به خودت رو شروع می‌کنی
داشتن احساسی فوق‌العاده بهتر رو شروع می‌کنی
بهتر دیدن رو شروع می‌کنی
و در نهایت، جذب بهتری رو شروع می‌کنی...
همه این‌ها از خودت شروع میشن...