دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

مدیریت و کنترل استرس از زبان بنیان‌گذار تکنیک ذهن‌آگاهی

مدیریت و کنترل استرس از زبان بنیان‌گذار تکنیک ذهن‌آگاهی

جمله ای طلایی از "جان کابات زین" بنیان‌گذار تکنیک ذهن آگاهی، برای مدیریت و کنترل استرس :
"ما نمی‌توانیم امواج دریا را متوقف کنیم، اما می‌توانیم موج‌سواری را به بهترین شکل آموخته و از امواج خروشان لذت ببریم"