دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

مراقب آسیب زدن باشیم

مراقب آسیب زدن باشیم

مراقب باشیم!
فقط چند ثانیه طول می‌کشه که به کسی آسیب بزنیم
اما گاهی سال‌ها طول می‌کشه تا اون آسیب التیام پیدا کنه...