دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

خودتو باور کن و به قدرت بال‌هات ایمان داشته باش

خودتو باور کن و به قدرت بال‌هات ایمان داشته باش

وقتی یک پرنده روی شاخه‌ای میشینه
از شکستن شاخه ترسی نداره، چون تمرکز و اعتمادش روی قدرت بال‌هاشه نه شکستن شاخه...
خودتو باور کن و به قدرت بال‌هات ایمان داشته باش...