دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

مزایای انجام تکنیک تنفس تناوبی بینی

مزایای انجام تکنیک تنفس تناوبی بینی

تکنیک تنفس تناوبی بینی (نادی شودانا پرانایاما)
این تکنیک تنفس بر پایه تمرینات یوگا و یا به اصطلاح یوگیک می‌باشد. بعد از انجام این تکنیک از کاهش بسیار سریع تنش بدنی خود متعجب خواهید شد. این روش برای تقویت تفکر شفاف و ایجاد تعادل در عملکرد نیمکره‌های مغز و همچنین کاهش سریع اضطراب و تسریع در به خواب فرو رفتن فوق العاده موثر است.
در مطلب بعدی آموزش کامل و گام به گام این تکنیک را به شما عزیزان ارائه خواهیم داد. لطفا با دنیای موسیقی درمانی همراه باشید...